Osoba mediátora

je osobou neutrální a nestrannou, kdy se stejně tak chová a jedná zásadně v zájmu zvýšení šance stran mediačního procesu na aktivní řešení sporu, který je u mediátora řešen. Mediátor neposkytuje žádné ze stran právní poradenství. Případný vyjádřený názor mediátora má stranám sloužit pouze pro orientaci. Mediátor se během medičního procesu pokouší vytvářet soustavně podmínky, které umožní, či případně usnadní:

  • otevřené a aktivní jednání
  • komunikaci mezi stranami o problémech a jejich očekáváních
  • předávání informací mezi jednotlivými stranami