Mediace

Mediace

Obecné principy mediačního procesu

Mediace jako mimosoudní řešení sporu přináší pro její účastníky následující výhody:

  • mediace je procesem stran
  • mediace uchovává soukromí stran a sdílených informací
  • mediace hledá řešení
  • mediace nabízí možnou rychlost a efektivitu řešení sporu mezi účastníky
Mediace je zároveň proces, který je založen na dobrovolné účasti stran, účast stran jako takových nutná v průběhu celé mediace. Každá ze stran může, a to dle vlastního uvážení odstoupit od procesu mediace i v jejím průběhu nebo jej může jednostranně ukončit.