Etická pravidla

Etická pravidla

Etická pravidla mediace

Mediátoři z řad advokátů jsou povinni zachovávat etická pravidla, která vycházejí jak z etického kodexu České advokátní komory, tak i ze specifických pravidel mediace.