Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Žaneta Vítů

Telefon:
Email: vitu(zavinac)ak-vitu.cz
WWW: www.ak-vitu.cz
Další informace:
Advokátní praxi vykonávám v Břeclavi od roku 2002, a to nejdříve jako advokátní koncipientka a následně jako samostatná advokátka. Ve své jinak generální praxi se zaměřuji zejména na obchodní právo, včetně práva obchodních společností, vymáhání pohledávek, insolvenční právo, dále smluvní vztahy k nemovitostem. Zabývám se také dalšími právními odvětvími, a to zejména trestním právem, občanským právem, včetně oblasti ochrany osobnosti, rodinným právem a právem pracovním. Poskytovala jsem a poskytuji právní pomoc zahraničním i českým subjektům zabývajícím se nerůznějšími oblastmi podnikání a činnosti. V případě obchodních společností jsou to společnosti realizující výrobní i obchodní činnosti, stavební, developerské i realitní služby, ale také společnosti podnikající v oblasti pojišťovnictví. Mezi mé klienty patří také obce a řada fyzických osob. Právní pomoc je poskytována v případě zájmu klienta i za spolupráce s externími spolupracovníky v oblasti účetního a daňového poradenství. Samozřejmostí poskytování právní pomoci je maximální ohled na zájmy a potřeby klienta. Ve své praxi se vždy snažím záležitosti klientů řešit co nejefektivněji, kdy prostředkem tohoto řešení je v případě sporu zpravidla smírné vyřešení celé věci. S ohledem na tuto skutečnost, jsem se rozhodla rozšířit své služby poskytování právní pomoci o oblast mediace, která je vhodnou cestou takovéhoto smírného řešení.
Zpět na seznam