Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Lenka Vidovičová

Lenka Vidovičová

Telefon: +420 585 208 801
Email: vidovicova@akvidovicova.cz
WWW: www.akvidovicova.cz
Další informace:
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 1985, na téže fakultě získala v roce 1989 titul JUDr. V seznamu ČAK je zapsána od 1.1.1995 a má úspěšnou advokátní praxi v Olomouci. Od roku 2008 je regionální představitelkou ČAK pro oblast střední Moravy. Od roku 2009 je členkou představenstva ČAK. Ve své praxi se zaměřuje na právo občanské, obchodní a insolvenční. Od roku 2009 je insolvenční správkyní a od roku 2012 insolvenční správkyní se zvláštním povolením. Řešení sporů s využitím mediačních technik zejména v obchodních věcech považuje za jednu z velmi vhodných možností pro řešení nejen jednotlivého problému mezi účastníky, ale i zlepšení dlouhodobých vztahů mezi nimi. Základní mediační výcvik a zkoušky absolvovala při ČAK v roce 2011.
Zpět na seznam