Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Jan Štandera

Telefon: +420 777 014 560
Email: jstandera@akjanstandera.cz
WWW: www.akjstandera.cz
Další informace:

Mgr. Jan Štandera absolvoval v roce 2007 právnickou fakultu západočeské univerzity v Plzni, přičemž bezprostředně po ukončení studií nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře AK Richard Gürlich. Poté pokračoval ve své koncipientské praxi v advokátní kanceláři AK Andris&Andris, kde se věnoval generální praxi s převažujícím zaměřením na právo občanské, obchodní a trestní. V roce 2010 Mgr. Štandera absolvoval advokátní zkoušky a založil si vlastní advokátní praxi - AK Jan Štandera. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje na poskytování právních služeb v celém rozsahu právního řádu a potřeb klientů, opětovně s hlavním důrazem na právo občanské, obchodní a trestní, včetně zastupování v rámci sporných řízení před soudy a v rozhodčím řízení. Od roku 2010 do roku 2012 spolupracoval Mgr. Štandera s advokátní kanceláří Andris&Andris jako externí spolupracující advokát.

V roce 2011 absolvoval Mgr. Štandera výcvik a následně i zkoušku z mediace, která byla pořádána Českou advokátní komorou ve spolupráci a Bruselskou advokátní komorou, přičemž se oblasti mediace dále věnuje, a to jak jejímu výkonu, tak v oblast teorie a samozřejmě i její popularizaci.

„Mediaci považuji za velice efektivní nástroj, jak rychle, dobrovolně, neformálně, ale také ve větším klidu, ku společné spokojenosti a především levněji řešit své spory. Jsem přesvědčen, že tento nový postup přináší sporným stranám celou řadu výhod a spatřuji v něm další prvek možného kvalitativního posunu nejen právní kultury v ČR, ale také procesu řešení sporů. Bude mi ctí se na procesu hledání řešení Vašich problémů prostřednictvím mediace podílet.“


Zpět na seznam