Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Petra Ščasná

Petra Ščasná

Telefon:
Email: petra.scasna@seznam.cz
WWW: www.karabec.cz
Další informace:
JUDr. Petra Ščasná (*1983). V letech 2002-2007 vystudovala obor právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 absolvovala šestiměsíční studijní pobyt se zaměřením na evropské právo na Právnické Fakultě Univerzity Rostock v Německu. V listopadu 2010 úspěšně vykonala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobu rigorózní práce na téma Zásah do práva na soukromí způsobený dopravní nehodou a získala tak oprávnění k užívání titulu JUDr. V prosinci 2010 rovněž úspěšně složila advokátní zkoušky a v lednu 2011 byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory. Od října 2010 pokračuje v postgraduálním studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru soukromé právo (občanské právo). Ve své praxi se věnuje zejména občanskému, trestnímu právu, náhradě škody, rodinnému právu a ochraně osobnosti. V současné době působí jako samostatná advokátka a úzce spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Davida Karabce, ve které vykonala koncipientskou praxi. Od září 2011 pedagogicky působí na Bankovním institutu Vysoké škole, a.s. kde přednáší základy občanského a obchodního práva. Hovoří anglicky, německy a slovensky.
Zpět na seznam