Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Petra Jakešová

Petra Jakešová

Telefon: +420 585 751 678
Email: jakesova@olomouc-advokatni-kancelar.cz
WWW: www.olomouc-advokatni-kancelar.cz
Další informace:
JUDr. Petra Jakešová, Ph.D. vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Rigorózní řízení absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorandské studium pak na Univerzitě Karlově v Praze. JUDr. Petra Jakešová, Ph.D. je advokátkou věnující se generální právní praxi. JUDr. Petra Jakešová, Ph.D. je mediátorkou, rovněž se věnuje přednáškové a lektorské činnosti, kdy přednáší právo na několika fakultách v České i Slovenské republice. JUDr. Petra Jakešová, Ph.D. hovoří plynně anglicky, pravidelně se účastní zahraničních stáží a spolupracuje s předními zahraničními advokátními kancelářemi.
Zpět na seznam