Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Petr Bříza

Petr Bříza

Telefon: +420 732 453 925
Email: pb.home@email.cz
WWW: www.havelholasek.cz/cs/tym/advokati/35-adv
Další informace:
Petr Bříza je advokátem v Praze (spolupracující s AK Havel, Holásek & Partners), mediátorem certifikovaným Českou a Bruselskou advokátní komorou a členem poradní sekce České advokátní komory pro otázky alternativního řešení sporů (tj. mediace, arbitráže apod.). Zaměřuje se na mediaci v obchodních věcech, což reflektuje jeho advokátní praxi, v níž se specializuje na právo mezinárodního obchodu (včetně arbitráží), právo EU, smluvní agendu, ochranu osobních údajů, spotřebitelské právo a veřejný sektor. Je spoluautorem knihy Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, vedoucím autorského kolektivu komentáře k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém a autorem řady článků a komentářů z oblasti evropského práva a mezinárodního práva soukromého, a to v českých i mezinárodních periodikách. Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle toho získal titul LL.M. na New York University School of Law, Diploma in English and European Uninon Law od University of Cambridge (Institute of Continuing Education) a absolvoval studijní pobyty na Georgetown University ve Washingtonu D.C. či na Academy of European Law ve Florencii. Je též členem České společnosti pro evropské a srovnávací právo.
Zpět na seznam