Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Kateřina Švajcrová

Kateřina Švajcrová

Telefon: +420 608 882 003
Email: svajcrova@aksvajcrova.cz
WWW: www.aksvajcrova.cz
Další informace:
Advokátem jsem od roku 2008, předtím jsem byla zaměstnána jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Oto Kunze v centru Prahy. Advokátní kancelář jsem založila v červnu roku 2010. Od roku 2011 má moje advokátní kancelář pobočku v Liberci. V říjnu 2011 jsem složila úspěšně mediační zkoušky u České advokátní komory.
Praxi mediátora a mediaci jako takovou považuji za svoji prioritu. Jedná se o efektivní mimosoudní řešení sporů, které nabízí stranám sporu mimořádnou příležitost uspořit čas, náklady na řešení sporu a přitom uplatnit svůj pohled na věc.
Jako advokát se zaměřuji především na obchodní a občanské právo. Stejně tak na právo duševního vlastnictví, trestní právo a ochranu osobních údajů.
Mým velkým zájmem je debatování. Od roku 2009 působím ve výkonných orgánech občanského sdružení Asociace debatních klubů.
Zpět na seznam