Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Jana Kašpárková

Jana Kašpárková

Telefon:
Email: kasparkova@law4u.cz
WWW: www.law4u.cz
Další informace:
JUDr. Jana Kašpárková (roč. 1978), mediátorka se zaměřením na spory z obchodních vztahů a na majetkové spory (zejm. ze spoluvlastnictví a společného jmění manželů). Při mediacích využívá svoji praxi z justice i advokacie. Jako hlavní výhodu mediace ve srovnání se soudním řízení vidí v tom, že mediace umožňuje stranám v mnoha případech nalézt rychle oboustranně výhodnější řešení, než k jakému řešení může (po letech) dospět soud, a to aniž by podrobnosti sporu byly probírány veřejně. Mediátorka je současně též advokátkou. Právnická praxe získána v letech 2001-2005 u Okresního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě (justiční čekatelka) a završena úspěšným složením justiční zkoušky, následně navržena do funkce soudce, návrh na jmenování schválen vládou, avšak nejmenována prezidentem republiky pro věk pod 30 let. Moto: než se léta soudit, pojďme hledat řešení.
Zpět na seznam