Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Eva Ropková

Eva Ropková

Telefon: +420 774 906 019
Email: ak@evaropkova.eu
WWW: www.ak-evaropkova.eu
Další informace:
Na základě zkušeností nabytých různorodou advokátní praxi shledávám v metodách mimosoudního řešení právních záležitostí mých klientů velký potencionál. Mediací se zabývám a v této metodě se průběžně vzdělávám již od roku 2009. Mediaci jako metodu řešení konfliktů poskytuji zejména při řešení vztahů v oblasti práv a povinností vyplývajících z občanského, obchodního i pracovního práva. Častou agendou jsou zejména majetkové spory mezi manžely, obchodními partnery, zaměstnavateli a zaměstnanci, ale třeba i sousedy. Mediaci poskytuji sama nebo formou co-mediace ve spolupráci s kolegou mediátorem v náročnějších kauzách či přeshraničních sporech. Na mediaci pokládám za nejtěžší úkol přivést strany ke společnému jednacímu stolu, za největší výzvu, aby u něj dobrovolně setrvaly a za maximální úspěch a zároveň nejlepší řešení, když od něj odcházejí spokojení a s dohodou.
Zpět na seznam