Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Anna Márová

Anna Márová

Telefon: +420 222517500
Email: amara@attorney.cz
WWW: www.attorney.cz
Další informace:

Anna vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (titul JUDr.). Vzdělání v obchodním právu v evropském kontextu si doplnila studiem Nottingham Trent University (titul LLM). Od roku 1995 je advokátkou, od roku 2007 se zabývá metodou collaborative law, od roku 2011 je mediátorkou. Svou praxi zaměřuje především na obchodní a pracovní právo, právo spojené s nemovitostmi. Je členkou ČAK -  sekce ADR, členkou Global Collaborative Law Council, členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání, CWLA a Labor Code & Social Affairs Committee při Amcham v Praze.

Vzdělání v oblasti mediace získala ve vzdělávacím cyklu České a Bruselské advokátní komory v roce 2011, kde byli lektory PhDr. Dana Potočková, Dr., Patrick van Leynseele, a ve vzdělávacím modulu vyjednávání s Thierrym Garby. Mediační služby poskytuje v češtině a angličtině.

Proč mediace? Nevyřešené spory odebírají energii, čas a v neposlední řadě i peníze. V praxi jsem si opakovaně potvrdila, že autoritativní rozhodnutí učiněné třetí osobou často nepřinese uspokojení ani straně, která spor vyhrála – nepokrylo problém v souvislostech, přiznaná práva nemusí odpovídat očekávání, ekonomické uspokojení již není pro délku sporu dosažitelné. Mediace nenabízí taková Pyrrhova vítězství; je metodou win-win. Čas, místo, okruh problému a výsledek si v mediaci určují strany, mediátor jejich komunikaci pouze usnadňuje.


Zpět na seznam