Novinky ze světa mediace.

Novinky

Zákon o mediaci v anketě Zákon roku na 2. místě

20.5.2013
Dne 16. 5. 2013 byly vyhlášeny výsledky ankety Zákon roku o nejlepší a nejhorší právní předpis roku 2012.
Nejpozitivnější ohlas vyvolaly směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, a zákon o mediaci. Naopak nejhůře byla hodnocena novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 502/2012 Sb.

Kategorie „Zákon roku“
1)    nástroje ke zlepšení fungování vnitřního trhu unie (propojení obchodních rejstříků) – 25,3 %
2)    podpora mimosoudních způsobů řešení sporů (zákon o mediaci) – 24,4 %
3)    koncepční posílení smluvní volnosti a srozumitelnosti předpisů (rekodifikace soukromého práva) – 19,7 %
4)    zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek – 16,5 %
5)    odblokování církevního majetku umožňující hospodaření s ním – 14,1 %

Kategorie „Paskvil roku“
1)    přenášení odpovědnosti ze státu na soukromé subjekty (nespolehlivý plátce DPH) – 37,4 %
2)    přijímání klíčových zákonů „za pět minut dvanáct“ (prosincový daňový balíček) – 32,4 %
3)    stále větší složitost, namísto podpory řádné aplikace předpisů (novela zákona o veřejných zakázkách) – 11,5 %
4)    neadekvátní byrokratická záplata na selhání státního dozoru (povinné rodné listy alkoholu) – 10,6 %
5)    opakované odsouvání účinnosti již jednou přijatých předpisů – 8,1 %

V roce 2011 byla oceněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16․ února 2011 o postupu proti opožděným platbam v obchodnich transakcích. Nejnegativnější ohlas vyvolal zákon č. 367/2011 Sb. za nesystémový postih švarcsystému.
Více informací najdete na stránkách Zákon roku.