Novinky ze světa mediace.

Novinky

Zákon o mediaci nabývá účinnosti

27.8.2012

Zákon o mediaci nabývá účinnosti dne 1. září 2012. Právní úprava zakotvuje mediaci jako další způsob alternativního řešení sporů, upravuje podmínky procesu mediace a také podmínky výkonu činnosti mediátora.

Mediace je, nejen v rámci zákona o mediaci definována, jako způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Prakticky to tedy znamená postup, kdy mediátor jako profesionální prostředník pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit. Cílem nového zákona je tedy legislativně zakotvit možnost řešení sporu stranami nejen prostřednictvím soudního či rozhodčího řízení, ale řešení dohodového s přispěním odborníka, tedy mediátora. Zákon o mediaci tedy poskytuje nejen veřejnosti, ale také odborníkům právní podklad pro výkon a využívání tohoto způsobu řešení sporů.