Novinky ze světa mediace.

Novinky

Zákon o mediaci schválen

13.6.2012

Nový zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) zakotvuje základní pravidla pro vedení mediace a stanoví pravidla pro skládání zkoušek mediátory u Ministerstva spravedlnosti a u České advokátní komory. Současně stanoví podrobnosti ohledně nařizované mediace soudem. Zákon nabude účinnosti dne 1.9.2012.

Zákon je možno stáhnou na stránkách Ministerstva vnitra.